Κάντε την αίτησή σας

Εύκολα και Γρήγορα!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ενδιαφέρομαι για:

Τα Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγονται από την Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. (ΖeniΘ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου, τηλ. επικοινωνίας 2311-223.000 (Υπεύθυνος Επεξεργασίας), σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ικανοποίηση του αιτήματός σας για την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας για την προμήθεια φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού γίνεται από εσάς τους ίδιους με την συγκατάθεσή σας, με την καταχώριση των στοιχείων σας ενώ η μη παροχή τους θα επηρεάσει την έκβαση της σύναψης της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας ή/και θα καταστήσει τη σύναψη τους μη εφικτή.   

Τα δεδομένα σας αυτά, θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά σας αυτό, ενώ σε περίπτωση που το αίτημά σας δεν γίνει δεκτό θα διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΖeniΘ.


click2call

Να σας καλέσουμε εμείς;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας καλέσουμε εμείς:

* Πρέπει να εισάγεις το όνομά σου
* Πρέπει να εισάγεις έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου
* Πρέπει να εισάγεις ημερομηνία
Είστε πελάτης μας;
* Για την χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης
Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-20:00 & Σάββατο 09:00-15:00

Live Chat

Τα δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα επεξεργάζονται από την ΖeniΘ αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί και διαγράφονται μετά το πέρας 12 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΖeniΘ.